Видео инструкции за употреба: Как правилно и безопасно да запалим...

Неправилната употреба на пиротехнически изделия, може да бъде много опасна и да доведе до сериозни наранявания или пожар.

За Вашата безопасност, настоятелно Ви молим да се запознаете с настоящите инструкции за употреба!