Видео инструкции за употреба: Как правилно и безопасно да запалим...

Инструкции за експлоатация и безопасност!

 

Неправилната употреба на пиротехнически изделия, може да бъде много опасна и да доведе до сериозни наранявания или пожар.

За Вашата безопасност, настоятелно Ви молим да се запознаете с настоящите инструкции за употреба! 

 


Пиробатерия - инструкции за безопасност.

Как правилно и безопасно да разположим, укрепим и възпламеним пиробатерия. 

 

 


Пиротехническа ракета - инструкции за безопасност.

Как правилно и безопаснода разположим, укрепим и възпламеним пиротехническа ракета. 

 

 


Пиратки - инструкции за безопасност.

Как правилно и безопасно да възпламеним пиратка. 

 

 


Римска свещ - инструкции за безопасност.

Как правилно и безопасно да разположим, укрепим и възпламеним римска свещ. 

 

 


Пиротехнически фонтан - нструкции за безопасност.

Как правилно и безопасно да разположим, укрепим и възпламеним пиротехнически фонтан. 

 


Летящи фойерверки - инструкции за безопасност.

Как правилно и безопасно да разположим и възпламеним летящи фойерверки

- мухи, пчели, пеперуди и други.

 


Конфети - инструкции за безопасност.

Как правилно и безопасно да използваме конфета.