Условия за използване на интернет сайт fireworkstornado.bg 

 
Моля, прочетете внимателно настоящите "Общи условия за ползване", преди да използвате сайта www.fireworkstornado.bg. Тези условия представляват ДОГОВОР между Вас и Фойерверки Торнадо ЕООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт. 
 
Общи условия за ползване
I. Основни понятия 
По смисъла на настоящите условия: 
 
"Фойерверки Торнадо" означава "Фойерверки Торнадо" ЕООД, чийто основен адрес на управление е гр. София, кв. "Студентски град", бл. 55, офис Торнадо, ЕИК 131385666.
"Потребител" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта. 
"Партньор" е всяко лице, с което "Фойерверки Торнадо" ЕООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги. 
 
1. Въведение
 
1.1. Общи условия 
1.1.1. Използването от Ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уеб сайтовете от групата на Фойерверки Торнадо (наричани общо "Услуги" в този документ и изключващи всички услуги, които Фойерверки Торнадо Ви предоставя по силата на отделно писмено споразумение) подлежи на регулиране от условията на настоящoто правно обвързващо споразумение между Вас и Фойерверки Торнадо
1.1.2. Ако не е прието друго в писмен вид с Фойерверки Торнадо, Вашето споразумение с Фойерверки Торнадо винаги включва като минимум общите условия, посочени в този документ. По-нататък те са наричани "Универсални условия".
1.1.3. Вашето споразумение с Фойерверки Торнадо включва освен универсалните условия и всички допълнителни условия под формата на съобщение или допълнение към Универсалните условия за един или всички сайтове от групата на Фойерверки Торнадо, имащо отношение към услугите, които Ви се предоставят. По-нататък всички тези допълнения са наричани "Допълнителни условия". Когато за дадена услуга са в сила допълнителни условия, Вие можете да се запознаете с тях в сайта, предоставящ самата услуга, като Ви препоръчваме това да става преди нейното ползване.
1.1.4. Универсалните условия заедно с допълнителните условия представляват споразумение с правно обвързваща сила между Вас и Фойерверки Торнадо по отношение на използването на услугите от Ваша страна. Важно е да отделите време, за да ги прочетете внимателно. Събирателно това юридическо споразумение се нарича по-нататък "Условията".
1.1.5. Ако има противоречие между посоченото в допълнителните условия и посоченото в универсалните условия, допълнителните условия имат предимство по отношение на съответната услуга.
1.1.6. Използвайки "УСЛУГИТЕ"  от сайтовете на Фойерверки Торнадо, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички Общи условия по-долу, моля не използвайте сайтовете на Фойерверки Торнадо
1.1.7. Освен, ако не е посочено друго, всяка нова функционалност, увеличаваща или обогатяваща настоящите Услуги на Фойерверки Торнадо, включително създаването или придобиването на нови за Фойерверки Торнадо сайтове и предоставяните от тях за потребителите на Фойерверки Торнадо услуги, ще са обект на настоящите Условия за ползване. 
1.1.8. Услугите, предоставяни чрез сайтовете от групата на Фойерверки Торнадо, можете да достигнете по няколко начина - чрез мрежите World Wide Web и PDA, мобилен телефон, RSS емисии и други. Тези условия за ползване се прилагат, когато получавате достъп до услугите на  сайтове на Фойерверки Торнадо, независимо на какво устройство и независимо от начина, по който ги достъпвате. 
1.1.9. УСЛУГИТЕ на сайтовете на Фойерверки Торнадо включват, но не се ограничават само до:
- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайтовете на Фойерверки Торнадо
- възможност на потребители да създават и споделят дигитално съдържание произведено от тях
- участие във форумите и коментарите на сайтовете на Фойерверки Торнадо
- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до зоните на сайтовете на Фойерверки Торнадо, изискващи регистрация; 
- получаване на имейл бюлетини от регистрираните Потребители на сайтовете на Фойерверки Торнадо
- получаване на имейл нотификации за потребителски активности, както и спрямо функционалности за регистрирани потребители, използващи сайтовете на Фойерверки Торнадо
1.1.10. На сайтовете от групата на Фойерверки Торнадо може да присъстват и услуги предлагани от партньори на Фойерверки Торнадо.
1.2. Промени в условията за ползване 
1.2.1. Фойерверки Торнадо може да променя, да добавя или премахва части от тези Условия за ползване по всяко време. Всички промени, които правим в Условията за ползване ще бъдат отразени на тази страница. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Ваша отговорност е да се запознавате с тези Условия за ползване преди всяко използване на сайта и продължавайки  да използвате сайтовете на Фойерверки Торнадо, Вие се съгласявате с всички промени. 
1.2.2. Ако някое от тези Условия за ползване или всички бъдещи ПРОМЕНИ в тези Условия са неприемливи за Вас, моля не използвайте сайтове на Фойерверки Торнадо
1.3. Промени в сайтовете на Фойерверки Торнадо
1.3.1. Фойерверки Торнадо може да промени или  прекрати всеки аспект, услуга или характеристика на сайтовете си по всяко време, включително и неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба. 
1.4. Регистрация
1.4.1. Някои части от сайтовете на Фойерверки Торнадо изискват регистрация от потребителите. Попълвайки регистрационната форма и въвеждайки имейл адреса си и парола ще се счита, че  сте приели тези условия за ползване. Също така, абонирайки се, за която и да е от нашите  имейл услуги се счита, че сте приели тези условия за ползване. 
1.4.2. Ако сте регистриран потребител, на които и да е от сайтовете на Фойерверки Торнадо трябва да прочетете нашите условия за поверителност, които са неразделна част от тези условия за ползване. 
1.4.3. Когато се регистрирате, за да ползвате услугите на конкретен сайт, Вие се регистрирате, като частно лице, потребител на сайтовете на Фойерверки Торнадо. Достъпът до зоните на сайтовете, изискващи регистрация, се осъществява чрез потребителското Ви име и парола генерирани по време на регистрационния процес, за съответния сайт. 
1.4.4. Регистрирайки се за конкретен сайт от сайтовете на групата  на Фойерверки Торнадо, Вие си създадете индивидуален потребителски профил, чрез който получавате достъп до зоните, изискващи регистрация за конкретния сайт. Във вашия профил Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация. 
На всеки 24 месеца от началната дата на регистрацията на потребителя Фойерверки Торнадо ще напомня на потребителя да осъвремени информацията в профила си.
  
1.4.5. Фойерверки Торнадо Ви позволява достъп до регистрационните зоните на сайтовете  на Фойерверки Торнадо  при условие, че: 
1.4.5.А. Вашите мейл адрес, потребителско име и парола за достъп са персонални и не се използват от никой друг за достъп до регистрационните зони за конкретен сайт от сайтовете на групата  на Фойерверки Торнадо
1.4.5.Б. Няма да правите нищо, което да помогне на всеки, който не е регистриран потребител, да получи достъп до зоните на сайтовете на Фойерверки Торнадо, изискващи регистрация. 
1.4.5.В. Няма злонамерено да създавате допълнителни регистрационни акаунти за  конкретен сайт, злоупотребяващи с функионалностите на сайтовете от групата на Фойерверки Торнадо, или с други потребители, нито да се опитвате да представите себе си като друг потребител. 
1.4.6. Когато се регистрирате в даден сайт на Фойерверки Торнадо, Вие давате своето съгласие Фойерверки Торнадо в качеството си на администратор на лични данни да съхранява и обработва Вашите лични данни, доброволно предоставени от Вас. С акта на регистрация Вие давате своето съгласие да получавате информационни бюлетини от сайтовете на групата на Фойерверки Торнадо под формата на електронни съобщения, СМС и др. подобни на доброволно посочените от Вас електронни адреси, телефони и др. При всяко подобно уведомяване Фойерверки Торнадо ще Ви предоставя възможността да се откажете за в бъдеще от получаването на конкретния информационен бюлетин. 
1.4.7. Вие също така разбирате и се съгласявате, че Услугите, предоставяни от Фойерверки Торнадо за регистрирани потребители, могат също да съдържат определени комуникации от Фойерверки Торнадо, като съобщения свързани с услуги предоставяни от Фойерверки Торнадо, административни съобщения и корпоративния нюзлетър на Фойерверки Торнадо.  И тези комуникации се считат за част от използването на услугите на Фойерверки Торнадо и  Вие не сте в състояние да се отпишете да не ги получавате.
1.5. Оборудване 
1.5.1. Вие сте отговорни за осигуряването на оборудване (хардуер и/или софтуер), чрез което да имате достъп до услугите на Фойерверки Торнадо, както и че този достъп може да Ви въвлича в разходи (такси) към трети страни (като интернет доставчика или такси за време за разговори). Фойерверки Торнадо не носи отговорност за тези. Вие носите отговорност за всички подобни разходи (такси), включително и тези, свързани с излагане или доставка на реклами. 
 
2. Общо и потребителско съдържание 
 
2.1. Съдържание генерирано от потребители на сайтовете на Фойерверки Торнадо. 
2.1.1. Вие нямате право да качвате (upload), да разпространявате или по друг начин да публикувате в сайтовете на Фойерверки Торнадо  клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание. 
2.1.2. Бъдете учтиви, с използването на сайтовете на Фойерверки Торнадо вие се съгласявате, че няма да застрашавате, заплашвате или вербално да злоупотребявате с останалите  потребители, използвайки клеветнически и/или  вулгарен език или съзнателно да нарушавате дискусиите с повтарящи се съобщения, безсмислени съобщения или „спам“. 
2.1.3. Използвайте уважаващ език. Като при всяка общност онлайн дискусиите процъфтяват само когато нашите потребители се чувстват добре дошли и в безопасност. Вие се съгласявате да не използвате език, който обижда и/или дискриминира на основата на раса, религия, националност, пол, сексуални предпочитания, възраст, образование, увреждания и др. подобни. Омразната реч от всякакъв вид е основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от услугите на сайтовете на Фойерверки Торнадо
2.1.4 Дебатирайте, но не атакувайте. В една общност пълна с мнения и предпочитания, хората винаги се разминават. Фойерверки Торнадо насърчава активно дискусии и приветства разгорещен дебат в сайтовете на Фойерверки Торнадо. Но лични нападки са пряко нарушение на настоящите Условия за ползване и са основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от функционалностите (услугата) на сайтовете на Фойерверки Торнадо
2.1.5. Забраняват се злоумишлените действия. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на "троянски коне" (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
2.1.6 Вие имате право да използвате сайтовете на Фойерверки Торнадо само с нетърговска цел. Вие нямате право да разпространявате или по друг начин публикувате без изричното изразено писмено съгласие на Фойерверки Торнадо материали, съдържащи реклама, промоция на продукт или услуга или искане за набиране или даряване на средства.
2.1.7 Вие приемате, че съдържането, което публикувате в сайтовете на Фойерверки Торнадо (т.е генерирано от  потребителите съдържание, включващо, но не ограничаващо се до коментари, съобщения във  форумите, ревюта, текст, споделени активности, видео, аудио и снимки, както  и компютърен код и апликации) може да бъде редактирано, премахвано, модифицирано, публикувано, предавано и показвано от Фойерверки Торнадо. И вие се отказвате от всякакви права, които може да имате от изменението, промяната или премахването на съдържанието несъгласувано с Вас.
2.2. Наблюдение 
2.2.1. Фойерверки Торнадо има право, но не и задължението, да наблюдава потребителско съдържание, публикувано или качено на сайтовете на Фойерверки Торнадо, за да се определи съответствие с тези условия за ползване и всички оперативни правила, установени от Фойерверки Торнадо, за да отговарят на всички законови, подзаконови или задължителни предписания на българското правителство. Въпреки че Фойерверки Торнадо не е задължено да следи, редактира или премахва потребителско съдържание, публикувано или качено в сайтовете от групата на Фойерверки Торнадо, си запазва правото на преценка по свое усмотрение да редактира, откаже да публикува или премахне без предупреждение потребителско съдържание, публикувано или качено на сайтовете на Фойерверки Торнадо, по всяко време и по всякаква причина, и Вие носите цялата отговорност за създаването на резервни копия и замяна на всяко потребителско съдържание, публикувано на сайта за своя сметка и разходи.
2.2.2 Потребителско съдържание, предоставено от Вас, ще се счита за неконфиденциално и Фойерверки Торнадо не е длъжно да третира това потребителско съдържание като защитена (конфиденциална) информация, освен по силата на условията за поверителност. Без да ограничава гореизложеното, Фойерверки Торнадо си запазва правото да използва всяко потребителско съдържание, което счита за подходящо. Фойерверки Торнадо не е длъжно да Ви заплаща за материали, които представяте или за възможността за редактиране, изтриване или модифициране по друг начин на потребителско съдържание, след като то е било представено на Фойерверки Торнадо. 
 
3. Авторски права. 
Авторско съдържание в сайтовете на Фойерверки Торнадо
 
3.1. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на Фойерверки Торнадо и/или намиращи се на сайтовете от групата на Фойерверки Торнадо, са собственост на Фойерверки Торнадо и съответно се ползват със закрилата на закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай). 
3.2. Разрешава се използване на цели или части от съдържание, публикувано в този уебсайт (уебсайтове) в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, за персонална, нетърговска употреба  при условие, че това не причинява вреди за Фойерверки Торнадо и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на съответния сайт и посочване на линк към него.
3.3. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Фойерверки Торнадо си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време без да дължи предварително уведомление. 
3.4. Конкретно за сайтове, съдържащи блог раздел, възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията от Вас като потребители, става след изричното разрешение на техния автор. 
3.5. Възпроизвеждането и копирането на материали от сайтовете на Фойерверки Торнадо, включително по актуални икономически, политически или религиозни теми, без предварителното съгласие на Фойерверки Торнадо, е забранено.
3.6. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на уебсайт от групата на Фойерверки Торнадо, различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на Фойерверки Торнадо за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.
 
4. Съдържание предоставено от трети страни. 
 
4.1. Фойерверки Торнадо е разпространител (и не е издател) на съдържание, предоставяно от трети страни и потребители. Всякакви мнения, съвети, становища, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразено или предоставено от трети страни, включително информационни доставчици или потребители на Фойерверки Торнадо, са тези на съответните автор(и) или дистрибутор(и), а не на Фойерверки Торнадо. Фойерверки Торнадо, нито какъвто и да е доставчик на информация, не гарантира за точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел. (Виж точка 6 по-долу за разпоредбите, уреждащи ограничаването на пасивите и изключване на отговорност на гаранция.) 
4.2. В много случаи, съдържанието, което е на разположение чрез сайтовете на Фойерверки Торнадо, представлява становищата и преценките на съответния потребител или доставчик на информация, не по договор с Фойерверки Торнадо. Фойерверки Торнадо не подкрепя, нито е отговорно за точността и надеждността, на което и да е становище, консултативна помощ или изявление, направено в сайт на Фойерверки Торнадо, от трета страна. При никакви обстоятелства  Фойерверки Торнадо не носи отговорност за вредите, причинени от Вашето ползване или разчитане  на информацията, получена чрез сайтовете на Фойерверки Торнадо. Фойерверки Торнадо не носи отговорност за действия или бездействие от Ваша страна въз основа на информацията, която е представена на сайтовете на Фойерверки Торнадо. Ваша отговорност е да се оцени точността, пълнотата или полезността на информация, мнение, съвет или друго съдържание, достъпни чрез сайтовете на Фойерверки Торнадо. Моля да потърсите съвет от специалисти, в зависимост от случая, по отношение на оценката на всяка конкретна информация, мнение, съвет или друго съдържание. 
 
5. Публикуване на съдържание 
 
5.1. Когато ни изпращате текст, снимки, видео или други графични и/или мултимедийни материали, Вие правите това в съответствие с условията за ползване на сайтовете на Фойерверки Торнадо. 
5.2. Това означава, че Вие се съгласявате, че Вие сте създали текстовите, графичните и/или мултимедийните материали или, че Вие имате разрешение или сте оторизиран от собственика на материала да ни го изпратите. Изпращайки материала, ни предоставяте не ексклузивен безплатен лиценз да публикуваме, препубликуваме или използваме по друг начин текстовите, графичните и/или мултимедийните материали във всякакъв формат, включително и без ограничение в принт и електронен формат. 
5.3. Избрани текстове, фотографии, графични материали, мултимедийни, видео материали ще бъдат публикувани по усмотрение на редакторите и Вие няма да получите възнаграждение дори и ако материалите Ви бъдат публикувани, освен ако имате изрична писмена уговорка с Фойерверки Торнадо за това. 
5.4. Ние можем да променяме текстовите, графичните и/или мултимедийните материали, както смятаме за подходящо да се появяват в сайтовете на Фойерверки Торнадо, като можем да премахваме тези материали от сайтовете на  Фойерверки Торнадо по всяко време. 
5.5. Вашето име ще бъде публикувано заедно с Вашите текстови, графични, мултимедийни и/или видео материали, но ние може да променяме или изтриваме коментари, които Вие представяте заедно със самите материали. 
5.6. ВАЖНО: Вие или собственикът на текстови, графични, мултимедийни и/или видео материали притежавате правата върху тези, изпратени до нас, материали и Вие сте свободни да препубликувате тези материали, където Вие или собственикът на материалите желаете под каквато и да е форма. 
 
6. Реклами и промоции 
 
6.1. Може да  виждате рекламни материали, публикувани от трети страни, в сайтовете на Фойерверки Торнадо. Индивидуалните рекламодатели са единствено отговорни за съдържанието на рекламните материали, които публикуват в сайтовете на Фойерверки Торнадо, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. Ние не носим отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях. 
6.2. Ако искате да рекламирате в сайтовете на Фойерверки Торнадо, посетете www.fireworkstornado.bg за повече информация. 
 
7. Лични данни 
 
7.1 Фойерверки Торнадо е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. 
7.2. Фойерверки Торнадо се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни, и при спазване на нормативно установения ред.
7.3. Фойерверки Торнадо може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на партньори).
7.4. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Фойерверки Торнадо на посочения адрес или имейл за контакти.

 
 
8. Отказ от гаранции; Ограничаване на отговорност. 
 
8.1. Фойерверки Торнадо не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайтовете на Фойерверки Торнадо. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Фойерверки Торнадо за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
8.2. Фойерверки Торнадо не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
8.3. Фойерверки Торнадо не носи отговорност за информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в уебсайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. 
8.4. Фойерверки Торнадо не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в сайтовете от групата на Фойерверки Торнадо. Но Фойерверки Торнадо си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител. 
8.5. Фойерверки Торнадо има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 
 
9. Обезщетения 
 
9.1. Вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и пазите Фойерверки Торнадо, неговите дъщерни фирми и техните директори, ръководители, служители и агенти от и срещу всички искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването от Вас или Вашия профил на сайтовете от групата на Фойерверки Торнадо. 
 
10. Прекратяване 
 
10.1. Ако поради някаква причина вярваме, че не се съобразявате с условията за ползване и изискванията, поставяни от тях, можем да прекратим достъпа до регистрационните зони на някои или на всички от сайтовете на Фойерверки Торнадо незабавно и без предварително да Ви уведомяваме за това. 
10.2. Прекратяване на регистрацията. 
Ако искаме да прекратим регистрацията Ви в някои от сайтовете на Фойерверки Торнадо, ще го направим като Ви изпратим уведомителен имейл за прекратяване на регистрацията Ви. Вашият регистрационен имейл, потребителско име и парола ще станат невалидни незабавно. Генерираното от Вас съдържание ще бъде запазено за разумен срок от време, като ще Ви бъде дадена възможност да си го изтеглите. 
 
Съгласно чл. 48, ал. 2 от ЗОБВВПИ: 
Забранява се: 
1. продажбата на фойерверки от категория 1 на лица под 12 години, от категория 2 - на лица под 16 години, и от категория 3 - на лица под 18 години; 
2. търговията с видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най-малка стандартна производствена опаковка; 
3. търговията и продажбата на снарядени боеприпаси по чл. 6, ал. 5. 
и чл. 53. от ЗОБВВПИ
Не се изисква разрешение за придобиване, съхранение и за употреба на фойерверки от категория 2 - до 5 кг брутно тегло, и от категория 3 - до 10 единични бройки.