Какво съдържа услугата на пиротехническата компания?

Като клиент на Фойерверки Торнадо, 
вие разполагате с пакет от услуги, предоставени на вниманието Ви в следната последователност:  

Представяне – изпращане на презентационен пакет или имейл.
Среща – на удобно за Вас място. В нашия офис, на адреса на провеждане или при Вас.
Оглед на мястото – запознаване с обстановката и оценка на рисковете. Запознаване с разположение на гости, публика.
Оферта – изготвяне и представяне на оферта след подадено от Вас задание или конкретни изисквания.
Договор проект – следва преглед и одобрение от възложителя. Възможност за коментари или корекции.
Възлагателен договор – следва подписване и фактуриране на аванс.
Проект за специални взривни работи - изготвяне и узаконяване на проекта за взривни работи.
Документи по разрешителен режим – подготовка и представяне пред инстанциите, внасяне на държавни такси.
Получаване на разрешително – издава се от служба КОС на съответното РПУ след представеня на изрядна документация.
Пренасяне на взривните вещества – извършва се с разрешителни документи и специализиран ADR транспорт и охрана.
Взривна зона – заграждане на обособена и обезопасена взривна зона с осигурени постове за отцепление.
Подготовка и монтаж на пиротехническите установки.
Изграждане на електровзривна мрежа – проверка и замервания.
Провеждане на взривни работи – буквално запускане на фойерверк-шоуто.
Почистване на едрия отпадъчен продукт.