Политика на мечтите

Мечтите се превръщат в идеи, идеите се превръщат в цели, а целите - в проекти и бизнес планове, а те от своя страна - в стратегии. 
Управлението на стратегии изисква политика. 
Така затваряме един цял цикъл и вярваме, че нашата политика на управление е наистина правилната политика. Политика на мечтите!

Политика на стандартите

Придържаме се към най-високите стандарти на всичко, което правим за Вас!
Без коментар, без компромиси и без изключения.
Високите стандарти, наред с всички отговорности, ни гарантират сигурност, комфорт и свобода. А свободата е като хляба. Всеки ден се замесва, всеки ден се изпича и всеки ден се изяжда. Така, най-високите стандарти, са наша ежедневна грижа и цел, като хляба.

Политика на отговорностите

Да се изправим пред обществото и да заявим “Ние можем!” е сила и отговорност.
Силата ни дава енергия да понесем отговорността на това изявление.
А изпълнената отговорност наново ни зарежда със сила и енергия да продължим напред!

Да, ние от Фойерверки Торнадо можем!
Можем да направим най-добрата заря за Вас!
Можем да гарантираме вашата безопасност!
Можем да Ви обслужим по най-добрия начин!
Можем да отговорим на всички ваши изисквания!
И смело да заявим: Да, ние можем да носим отговорност!