Какво определя цената на професионално пиротехническо шоу?

Диаметър на използваните мортири /пиротехнически оръдия/ и съответно на изстрелваните заряди.

Брой на изстрелите. Единични или в група, успоредни или последователни.

Видовете пиротехнически ефекти. Изключителна възможност за комбиниране и съчетание.

Времетраенето е определящ фактор и обикновено се определя от заданието или от сценария на шоуто.

Наситеността и интензитета са тясно свързани при образуване на визуална и звукова картина.

Интензитета на изстрелите се определя от интервала между два последователни изстрела или интервала между две отделни групи изстрели. Също така от възможността да бъдат произведени във времето успоредни или последователни изстрели.

Консумативи, свързани с приготвянето на пиротехническото шоу – ел. възпламенители, фитили, средства за ограждане проводници, монтажни елементи и съоръжения.

Място на разполагане на пиротехническите изделия – в зависимост от това, дали изделията се разполагат на покрив, на вода или трудно достъпна планинска местност цената се завишава с 10%.

Държавни и административни такси свързани с пренасянето и употребяването на взривните вещества.

Транспортни разходи. Превозът на взривните вещества се извършва задължително със специализиран и регистриран по ADR лекотоварен автомобил. Цената на превоза се определя според цените на горивата към момента на подписване на договора при база 10 литра за 100 км. разход. Смятат се километрите в двете посоки. По някога се налага ескорт от въоръжена охрана в зависимост от обема на превозваното количество пиротехнически изделия.

Други разходи са разходи за труд, транспорт и нощувки на пиротехническия екип, когато това се налага.