Провеждане на фойерверк-шоу

Професионално пиротехническо шоу с пиротехници.

Можете да поръчате професионално пиротехническо шоу в студио, специализирано в провеждането на взривни работи в населено място. За целта фирмата, към която сте се обърнали е необходимо да разполага с разрешение за употреба на пиротехнически изделия - лиценз, издаден от МВР - ГДОП, а също и с правоспособен лицензиран персонал, специализиран в провеждането на взривни работи.

Предимства:

Осигурявате на проектираното от вас мероприятие, употребата на професионални пиротехнически изделия. Гарантирате си пълна безопасност и правилно изпълнение на взривните работи. Разполагате с професионално и комплексно обслужване от момента на вашето запитване, до пълно приключване на поръчката.

Недостатъци: 

Нямате право да запалите сами фойерверките.
Физически лица и фирми, които не са лицензирани с лиценз за взривни работи, нямат право сами да употребяват професионални пиротехнически изделия. В случай, че това за вас е недостатък, можете да си изберете някой от следващите варианти, които предлагаме.

 

Добре е да знаете!
Какво съдържа услугата на пиротехническата компания?

Като клиент на Фойерверки Торнадо, 
вие разполагате с комплекс от услуги и процедури предоставени на вниманието ви в следната последователност. 

Представяне – изпращане на презентационен пакет или и-мейл.
Среща – на удобно за вас място. В нашия офис, на адреса на провеждане или при вас.
Оглед на мястото – запознаване с обстановката и оценка на рисковете. Запознаване с разположение на гости, публика.
Оферта – изготвяне и представяне на оферта след подадено от вас задание или конкретни изисквания.
Договор проект – следва преглед и одобрение от възложителя. Възможност за коментарии или корекции.
Договор възлагателен – следва подписване и фактуриране на аванс.
Проект за специални взривни работи - изготвяне и узаконяване на проекта за взривни работи.
Документи по разрешителен режим – подготовка и представяне пред инстанциите, внасяне държавни такси.
Получаване на разрешително – издава се от служба КОС на съответното РПУ след представеня на изрядна документация.
Пренасяне на взривните вещества – извършва се с разрешителни документи и специализиран ADR транспорт и охрана.
Взривна зона – заграждане на обособена и обезопасена взривна зона с осигурени постове за отцепление.
Подготовка и монтаж на пиротехническите установки.
Изграждане на електровзривна мрежа – проверка и замервания.
Провеждане на взривни работи – буквално запускане на фойерврк-шоуто.
Почистване на едрия отпадъчен продукт.