За вашата безопасност!

Неправилната употреба на пиротехнически изделия, може да бъде много опасно и да доведе до сериозни наранявания или пожар.

За Вашата безопасност, настоятелно Ви молим да се запознаете с настоящите инструкции за употреба. Вижте видеото...