Конфети. Инструкции за употреба.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА:

Вземете конфетата в ръка, насочете я в посока, безопасна за присъстващите хора и с рязко движение дръпнете връвта.

Не употребявайте изделието близо до хора, животни, леснозапалими предмети или течности.

Ако конфетата не сработи, следва да я потопите във вода за 48 часа, след което да утилизирате с битовите отпадъци.

НЕ СЕ ДОПУСКА: хвърляне в огън; разглобяване; използване не по предназначение или в условия, различни от указаните в инструкцията; да се използва изделие, което не е в срок на годност или е видимо повредено; употреба от хора под влияние на алкохол или други упойващи вещества;

Подходящо за употреба от лица над 5 год.

Съхранявайте в сухи помещения, при температура не по-висока от  30 С, далеч от нагревателни уреди.

Съхранявайте или транспортирайте само в потребителската опаковка.

Съответства със стандартите на Европейския съюз за изискванията за безопасност.

Повече по темата можете да погледнете в раздел: Видео инструкции за употреба.  

Вижте видеото...